Chào mừng quý vị đến với website của Trường Trung học cơ sở Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thi Thử vào 10 Yên Lương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thảo
Ngày gửi: 06h:10' 26-05-2018
Dung lượng: 215.5 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS YÊN LƯƠNG

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần I- Trắc nghiệm(2,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. Điều kiện để biểu thức có nghĩa là
A. x ≥  và x ≠ 0
B. x ≤  và x ≠ 0
C. x ≥ 
D. x ≤ .

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng  (d) đi qua điểm M(-1;-3). Hệ số góc của (d) là
A. –1.
B. –2.
C. 8.
D. 5.

Câu 3. Hệ phương trình có nghiệm (x;y) là
A. (1;1).
B. (7;1).
C. (3;3).
D. (3;-3).

Câu 4. Phương trình nào sau đây có tích hai nghiệm bằng (- 3)?
A. .
B. .
C. -3.
D. .

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của parabol y = x2 và đường thẳng y= -2x + 3 là
A. 2.
B. 1.
C. 0.
D. 3.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm. Tỉ số sinB bằng
A. 5cm.
B. 0,75cm.
C. 0,6cm.
D. 0,8cm.

Câu 7. Cho hai đường tròn (O;3cm) và (;5cm), có O = 2cm. Số điểm chung của hai đường tròn là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 8. Một hình cầu có bán kính bằng 3cm. Thể tích hình cầu bằng
A. 9cm3.
B. 18cm3.
C. 36cm3
D. 27cm3.

Phần II - Tự luận (8,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức A =  với x > 0 và x.
1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tìm x để A< 0.
Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình x2 – 2mx – 2m –1 =0 (1), với m là tham số.
Giải phương trình (1) khi m = 1.
Xác định m để phương trình (1) có nghiệm bằng -3.
Giả sử phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2.Tìm hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào m.
Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Đường phân giác của góc BAC cắt BC tại D, cắt đường tròn (O) tại M và cắt tiếp tuyến của (O) kẻ từ B tại E. Gọi F là giao điểm của BM và AC. Chứng minh:
MC2 = MA.MD.
a) Tứ giác ABEF nội tiếp đường tròn.
b)Hai đường thẳng BC và EF song song với nhau.
.
Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình  -  + 3x2 – 14x - 8 = 0
HếtHƯỚNG DẪN GIẢI

Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
D
B
A
D
A
C


Phần II: Tự luận (8,0 điểm)


Bài
Lời giải
Điểm

Bài 1
1,5đ
 Rút gọn biểu thức A = 
0,75đ


Với x > 0 và x ta có A = < 0
Tìm ra 0< x< 1
0,75đ

Bài 2
1,5đ
 Cho phương trình x2 – 2mx – 2m –1 =0 (1), với m là tham số.
Ta có: a - b +c = 0  x1 = -1; x2= 2m+1
Giải phương trình (1) khi m = 1.
Thay m = 1 ta có: x1 = -1; x2= 2m+1=2.1 + 1=3
Pt có nghiệm bằng -3  x2= 2m+1= -3 m= -2
 
Gửi ý kiến

http://pgd-nghiahung.namdinh.edu.vn

https://www.facebook.com/tt38280/