Chào mừng quý vị đến với website của Trường Trung học cơ sở Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thi Thử vào 10 Yên Khánh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thảo
Ngày gửi: 06h:07' 26-05-2018
Dung lượng: 366.0 KB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT Ý YÊN
TRƯỜNG THCS YÊN KHÁNH
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


I.TRẮC NGHIỆM(2,0 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có bốn phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng bằng cách viết ra chữ cái đứng trước câu trả lời đó.
Câu 1. Giá trị của m để hai đường thẳng y = 2x + m và y = mx + 3 cùng đi qua một điểm có hoành độ bằng 2 là:
A. m = 3
B. m = 1
C. m = 2
D. m = -1

Câu 2. Rút gọn  được kết quả là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến khi x > 0.
A. y = x
B. 
C. y = 2x + 3
D. 

Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào có hai nghiệm với mọi giá trị của m.
A. 
B. x2 + m - 1 = 0
C. 
D. 

 Câu 5. Giá trị của k để đường thẳng y = 2x + k cắt parabol y = x2 tại hai điểm phân biệt nằm ở hai bên trục tung là:
A. k  0
B. k > 0
C. k = 0
D. k < 0

 Câu 6. Cho hai đường tròn (O;2cm); (O’;7cm) và OO’= 5cm. Hai đường tròn này ở vị trí:
A. Tiếp xúc ngoài
B. ở ngoài nhau
C. Cắt nhau
D. Tiếp xúc trong

 Câu 7. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O;R) có AB = R; AD = . Số đo  là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC = 3 cm; AB = 4 cm quay một vòng xung quanh cạnh cố định. Diện tích xung quanh của hình được tạo ra là:
A. cm2
B. cm2
C. 16,8 cm2
D. cm2

II.PHẦN TỰ LUẬN( 8 điểm)
1(1,5 điểm): Cho biểu thức  với x ( 0 , x ( 4 , x ( 9
a/ Rút gọn biểu thức A
b/ Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên
Bài 2 (1,5 điểm):
Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y = 2mx - m + 2 (d).
Với m = -1. Tìm toạ độ giao điểm của (d) và (P).
Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m. Gọi (x1;y1); (x2;y2) là toạ độ giao đểm của (d) và (P). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Bài 3 (1 điểm): Giải hệ phương trình:
Bài 4 (3.0 điểm): Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn ( O ). Tiếp tuyến tại B và tại C của đường tròn cắt nhau tại D. Từ D kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt đường tròn tại E và F, cắt AC tại I ( E nằm trên cung nhỏ BC )
Chứng minh tứ giác BDCO nội tiếp được
Chứng minh DC2 = DE.DF
Chứng tỏ I là trung điểm của EF.
Bài 5. (1 điểm):
phương trình: 
HƯỚNG DẪN CHẤM
TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm )
Câu
1
2
3
4
5
6
7

 
Gửi ý kiến

http://pgd-nghiahung.namdinh.edu.vn

https://www.facebook.com/tt38280/